Vzdělávací služby v oblasti animoterapie

Vzdělávací služby

Kvalitní vzdělávání profesionálů i dobrovolníků je stěžejním krokem k rozšíření aplikace animoterapií a také k zajištění bezpečnosti a vysoké úrovně péče o klienty.

Otázku vzdělávání pojímáme komplexně a veškeré naše akce jsou koncipované tak, aby zahrnovali teoretické i praktické vzdělávání.

Často využíváme powerpointové prezentace, fotografie, videa, ukázky práce se zvířaty, nácvik modelových situací, návštěvy v zařízení i besedy se zkušenými animoterapeuty. Samozřejmostí je možnost konzultací s vyučujícími během kurzů i po nich. U kurzů určených pro animoterapeuty, kteří při intervencích povedou zvíře jsou do kurzu zahrnuty také zkoušky vhodnosti zvířete.

Typy vzdělávání

Díky mnohaletým zkušenostem nyní rozvíjíme komplexní program vzdělávání všech zúčastněných stran:

  • Vzdělávání pro odborníky z oborů zdravotnictví, sociální péče a pedagogiky, kteří si přejí metodu animoterapie zakomponovat do své běžné pracovní náplně. Takový odborník může sám pracovat se zvířetem nebo spolupracovat s další osobou, která vede zvíře, zatímco on vede klienta.
  • Vzdělávání pro managery animoterapeutických programů, zpravidla tedy nadřízené výše zmíněných odborníků a organizátory programů, kteří se chtějí dozvědět něco o tom, jak správně plánovat, monitorovat a vyhodnocovat.
  • Vzdělávání pro laiky. Proškolený laik a jeho zvíře mohou v animoterapii působit v týmu s odborníkem, který vede klienta. V některých aspektech mohou proškolení laici také působit v rámci společenské činnosti pod dohledem personálu (např. návštěvy "pro radost" v domovech seniorů apod.). Tento typ kurzů je vhodný také pro rodinné příslušníky klientů, kteří chtějí animoterapii provozovat v domácím prostředí.
  • Školení. Před zahájením programu lze přímo v zařízení uspořádat hromadné školení personálu, který se na animoterapii bude přímo i nepřímo podílet. Do procesu plánování je vhodné zapojit také technický personál (vrátný, uklízečka), rodinné příslušníky klientů, osoby zajišťující volnočasový program atd.
  • Tématické vzdělávání - velkou prioritou pro další rozvoj společnosti je zavedení modulárního tématického vzdělávání pro již pracující animoterapeuty. Toto vzdělávání bude probíhat formou víkendových setkání, workshopů, konferencí apod. Každá taková akce bude zaměřena na určitý typ klientely, určitou věkovou skupinu, určitý typ zvířat, specifické téma jako veterinární péče, etologie zvířat apod. Základem bude vzájemné předávání zkušeností pro další rozvoj oboru.

V tomto momentě ještě nejsou k dispozici propozice a termíny kurzů pro všechny tyto typy vzdělávání. Máte-li předběžný zájem, můžete nás kontaktovat a vyžádat si zaslání informací, jakmile budou zveřejněny.

Poskytování vzdělávacích služeb

  • Vzdělávací služby poskytujeme jako doplňkovou činnost na základě živnostenského listu. Poskytujeme kvalitní vzdělávání na vysoké úrovni, která je srovnatelná a často i lepší než v komerčních vzdělávacích zařízeních. Výuku zajišťují lektoři, kteří jsou předními odborníky v oboru animoterapie. Výdělky z této činnosti se používají v rámci společnosti na další rozvoj tohoto oboru nebo dotování kurzovného.
  • V rámci připravovaného programového prohlášení stanovíme přesný způsob, jakým bude v případě získání dotačních prostředků plná cena kurzovného a akcí dotována tak, aby se stala přístupnější veřejnosti. Přednostně budeme poskytovat slevy na kurzy pro dobrovolníky, rodiče postižených dětí, důchodce, studenty SŠ a VŠ atd.
  • I v oblasti vzdělávání platí pravidlo, že všichni žadatelé mají stejná práva. Propozice jednotlivých kurzů a akcí jasně stanovují, komu jsou vzdělávací akce určeny a za jakých podmínek.

Jak postupovat, máte-li zájem o tyto služby?

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.