Informační a osvětové služby v oblasti animoterapie

Animoterapie je stále ještě novým a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Za roky působení v animoterapii jsme slyšeli stížnost na nedostatek informací zdaleka nejčastěji. Informační a osvětovou činnost jsme tedy postavili do popředí našich plánů. V současnosti poskytujeme následující služby, které bychom chtěli do budoucna intenzivně rozšířit.

Konzultační služby v oblasti animoterapie

Jednoho dne bychom chtěli zajištovat profesionální poradenství a být tak k dispozici jen pro Vás a často. Do té doby se budeme snažit na Vaše dotazy odpovědět jak nejlépe to v danou chvíli jde nebo Vás odeslat za někým, kdo Vám může pomoci. Poskytujeme bezplatné konzultační služby především:

 1. zástupcům zařízení a klientům, kteří mají zájem o animoterapii
 2. studentům středních a vysokých škol, kteří píší práce na téma animoterapie a souvsející témata
 3. zástupcům úřadů a legislativy, kteří potřebují poradit se vzniklými otázkami a případy
 4. zástupcům médií a veřejnosti, které animoterapie zajímá

Podmínky poskytování konzultačních služeb:

 • Předně chceme vědět, s kým máme tu čest, takže požadujeme vyplnění žádosti včetně kontaktů na Vás. Jako komunikační kanál proto upřednostňujeme e-mail, následně Skype a teprve poté telefon. Vyplněnou žádost odešlete jako první.
 • Dále je potřeba respektovat fakt, že konzultace poskytujeme ve svém volném čase a dobrovolně. Tj. je potřeba si je dopředu naplánovat nebo očekávat, že svou odpověď nemusíte dostat ihned. V Kontaktech také sledujte informace o tom, kdy je vhodné daného člověka kontaktovat.
 • Tam také zjistíte, kdo by asi nejlépe odpovídal na Váš požadavek. Máme mezi sebe rozdělené jednotlivé typy úkolů, nikoli funkce, jak jsou známy z běžných firem. Pokud se netrefíte, nevadí, ale moc nám pomůžete, budete-li kontaktovat tu správnou osobu.

Webstránky

Oproti většině společností, které webstránky pojímají pouze jako možnost prezentovat svou nabídku, naším záměrem je využít je také k rozvoji oboru. Začali jsme proto pracovat na soustavě webů zaměřených na určitá témata či funkce. Momentálně jsou v provozu stránky:

 • www.anitera.cz - zde najdete veškeré informace o naší společnosti, organizátorech, naší filozofii, dále výroční zprávy, oficiální dokumenty a další informace, které se týkají striktně organizace jako takové a jejího fungování
 • www.animoterapie.cz - tedy tento informační server je zaměřen na veškeré informace o animoterapii jako takové, prezentaci práce našich absolventů, zdroje informací pro veřejnost atd.

Publikační činnost

Mezi organizátory Anitera o.p.s. je několik autorů knih, publikací a článků. Tvorba vzdělávacích materiálů byla vždy součástí naší práce. Přesto je publikací stále málo a snažíme se vytvořit nové. Jde o dlouhodobé projekty, které vyžadují souhru poměrně velkého týmu lidí, takže výsledky se asi nedostaví ihned, ale snažíme se.

 • V současnosti najdete knihy a publikace, na kterých se podíleli naši kolegové v sekci Doporučená literatura.
 • Absolventi našich kurzů automaticky dostávají odpovídající výběr vzdělávacích materiálů, které jsme připravili a nárok na jejich aktualizované verze.
 • Nepravidelně publikujeme Animoterapeutický občasník Anitera o.p.s..

Podpora výzkumu

Vědecký výzkum v oblasti animoterapie vidíme jako jeden z nejdůležitejších kroku ke standardizaci a zkvalitnění služeb, ale také k pochopení mechanizmů, na základě kterých animoterapie funguje. Jsme připraveni pomáhat při vědeckých projektech.

V současnosti např. rozesíláme dotazníky a spolupracujeme se studenty středních a vysokých škol, kteří pracují na tématech animoterapie. Uvítáme další možnosti spolupráce s vědeckými institucemi.

Osvětové akce

Ve spolupráci s dalšími organizacemi se účastníme osvětových akcí a programů, kde seznamujeme veřejnost s animoterapií a jejími účinky. Připravujeme také osvětové materiály a publikace k rozdávání.

 • Během akcí můžeme přednášet, převést ukázky práce se zvířaty a poskytovat konzultační služby. Samozřejmou součástí je možnost kontaktu účastníků akce se zvířaty. Typickou akcí může být např. den dětí, den zvířat, veletrh, výstava zvířat, dny otevřených dveří apod.
 • Někteří naši animoterapeuté se navíc soustředí na spolupráci se školami a dalšími zařízeními, kde provozují animoterapii společensko-osvětovou formou. V rámci této činnosti obvykle přednášejí specifická témata uzpůsobená určité klientele a doplňují je o možnosti interakce se zvířaty.
  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.