Časté dotazy o informačních službách

Připravujeme jednodenní akci, je vhodné tam přizvat animoterapeuta a zvíře?

Jednodenní akce jako jsou dětské dny, mikulášské a vánoční besídky, velikonoční programy, vítání a loučení se s prázdninami apod., jsou výbornou příležitostí pro všechny. Naši animoterapeuté, zejména ti začínající, často hledají příležitosti, kde se zapojit, aniž by se "upsali" k dlouhodobé spolupráci. Mají zájem rozšířit si své zkušenosti a poskytnout svému zvířeti nové zážitky. To samozřejmě platí i o těch zkušených. Někteří animoterapeuté se z časových důvodů nemohou věnovat pravidelnému programu, takže se "specializují" na nepravidelné akce. Také mnozí jinak vytížení animoterapeuté jsou ochotni zvážit možnost zúčastnit se jednorázové akce.

Pro zařízení, školu nebo obec, která akci pořádá jsou zvířata vítaným zpestřením. Vzniká také možnost nezávazně si vyzkoušet, jak klienti na kontakt se zvířetem reagují a zda by byl animoterapeutický program vhodný pro dané prostředí. Je třeba tedy vyřešit, zda máme v okolí animoterapeuta ochotného na akci přijet a jaké jsou finanční možnosti organizátora.

Velmi důležité je při organizování takové akce brát ohled na welfare zvířat, tedy zajistit jim možnost nerušeného odpočinku, dostatek vody, při venkovních akcí také možnost být ve stínu atd. Při veřejných akcí je absolutně nezbytné zajistit asistenta, který bude komunikovat s účastníky a zvolí vhodné skupinky pro kontakt se zvířetem, aby zvíře nebylo zbytečně stresováno množstvím lidí. Při školních akcí má tuto roli učitel, v zařízeních pečovatelé atd.

 

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.