Animoterapeutické služby

Animoterapeutické služby

Společnost Anitera o.p.s. zprostředkovává a zajišťuje animoterapeutické služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o různé formy a aktivit a terapií za pomoci zvířat poskytované absolventy našich kurzů - buď proškolenými laiky (nejčastěji dobrovolníky) nebo profesionály z oborů zdravotnictví, sociální péče nebo pedagogiky, kteří prošli animoterapeutickým kurzem.

V současnosti poskytujeme canisterapii ve více než 60 zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích zařízeních po celé republice. V dalších letech se chceme soustředit na rozšíření těchto služeb i na další typy zvířat.

Způsob poskytování animoterapeutických služeb

Zpravidla jsme kontaktováni zařízením, které o klienty pečuje nebo jejich rodinnými příslušníky, kterým pak zprostředkujeme nebo přímo zajistíme služby v oblasti animoterapie. Následně pak zajišťujeme konzultace a různé možnosti vzdělávání a certifikace pro zúčastněné osoby. Služby si zařízení nebo klient sjednává s vybraným animoterapeutem individuálně. Zprostředkování služeb je zdarma, cena za poskytování služeb se odvíjí na individuální dohodě a animoterapeutem.

Musíme upozornit, že v současnosti poptávka po animoterapeutických službách, v našem případě tedy nejčastěji canisterapii, výrazně převyšuje nabídku. Počítejte proto raději s tím, že vhodný tým, který by u Vás poskytoval služby patrně nebudeme mít k dispozici ihned. Pokud máte zájem o jednorázovou akci (např. dětský den, vánoční besídku apod. za účasti zvířat) můžeme samozřejmě oslovit i týmy, které jsou jinak vytížené pravidelnou činností. Zvažte také možnost nechat u nás proškolit místní dobrovolníky s jejich zvířaty nebo někoho z personálu.

Jak postupovat, máte-li zájem o tyto služby?

  • Prosíme, abyste si předem důkladně pročetli veškeré informace na tomto webu, které Vám pomohou určit typ animoterapie, o který žádáte a co všechno zajištění programu obnáší.
  • Zvažte, zda máte pro animoterapii podmínky a zda a jak bude potřeba proškolit personál pečující o klienty, který se bude animoterapie účastnit nebo ji koordinovat, rodiny klientů atd. Aktuální přehled nabízených kurzů najdete zde. Za poplatek (viz ceník) je možné domluvit i školení přímo na místě.
  • Kontaktujte nás s Vaším požadavkem. Náš koordinátor žádost zkontroluje, případně požádá o detailnější infomace a zaregistruje Vás jako žadatele. Další postup je tento:
    • Pokud se podaří ihned identifikovat týmy, které by připadaly v úvahu, spojíme Vás.
    • Pokud ne, bude Vaše žádost zařazena do informačního systému tak, aby jí vidělo co nejvíce lidí.
    • Budeme také vytipovávat vhodné adepty z nadcházejících kurzů.

Další informace o animoterapeutických službách

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.