Časté dotazy o animoterapeutických službách

V čem je animoterapie jiná oproti ostatním metodám?

  • Animoterapie působí současně na oblasti fyzického zdraví, kognitivních schopností, myšlení i sociálních vztahů. Jde o podpůrnou metodu ucelené rehabilitace a jako jedna z mála metod má takto široký záběr.

  • Oproti jiným metodám má velice malou škálu kontraindikací (v podstatě jen alergie a fobie ze zvířat) a prakticky žádné nežádoucí vedlejší účinky.

  • Velmi zjednodušeně lze říci, že čím horší je klientova situace, tím vyšší pravděpodobný účinek lze u animoterapie očekávat. Není to pravidlem, ale překvapivé výsledky nejsou neobvyklé.

  • Míra efektivnosti závisí na typu zvolené terapie. Cílem může být zlepšení kvality života, podpora a návaznost na ostatní metody terapie a/nebo přímo odborně vedená terapie do které je integrován prvek zvířete.

Kdy se animoterapie používá?

U klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, což může být zdravotní nebo sociální znevýhodnění, poruchy učení nebo třeba náhlá změna životních podmínek (např. ztráta domova). Ve svém důsledku tyto podmínky snižují možnosti zapojení se do společnosti, šance na seberealizaci a znesnadňují běžné sociální vztahy s rodinou, přáteli atd. Animoterapie je jedním z kroků, které vedou k integraci jedince do společnosti nebo, pokud integrace není možná, alespoň ke zlepšení kvality života.

Jak se animoterapie používá?

Všude tam, kde selhalo zdraví či lidský faktor je vysoká šance, že člověk přijme zvíře, coby prostředníka ke komunikaci se světem a pro orientaci na "teď a tady". Zvířata přitom dokážou pomoci nejen na této psychologické rovině, ale také při fyzioterapeutické rehabilitaci a jednoduše kdekoli, kde je potřeba klienta motivovat k pohybu nebo naopak ke zklidnění. Motivace je přitom způsobena již pouhou přítomností zvířete a klientovým zájmem o ně. Záleží pak na míře a způsobu terapie, kam tento zájem skrze zvíře nasměrujeme, přičemž lze animoterapeutický program připravit tak, aby přímo pomáhal naplňovat klientovy osobní cíle.

Pro jaké spektrum klientů je animoterapie vhodná?

Záleží na volbě zvířete, metod a technik, ale v různých formách se animoterapie praktikuje u batolat, dětí, dospívajících, dospělých i seniorů. Věkové rozpětí je tedy maximální, snad s výjimkou novorozenců.

Spektrum klientů s ohledem na prostředí lze rozdělit přibližně takto:

  • Zdravotnická zařízení: nemocnice, léčebny, sanatoria, ordinace specialistů, centra pro léčení závislostí atd.
  • Zařízení sociální péče: ústavy sociální péče, domovy seniorů, domy "na půl cesty", nízkoprahová zařízení, mateřská centra apod.
  • Vzdělávací zařízení: mateřské školy, základní a střední školy (v rámci zapojení do výuky a osvěty), pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogika
  • Domácí péče: klienti v péči rodiny, osamělí senioři či postižení apod.
  • Centra animoterapie: zejména u hipoterapie (terapie za pomoci koní) a v případě animoterapie na farmách je formát služeb opačný - klient dojíždí na místo, kde jsou zvířata.

Co dělat, máme-li zájem o animoterapeutické služby?

Odpověď na tuto otázku najdete na této stránce: Animoterapeutické služby.

  ©2009 Web design:
www.preklady-korektury-webdesign.cz

©2009 Obsah:
Anitera o.p.s.

Všechna práva vyhrazena.